Απολυμάνσεις

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναλαμβάνουμε τις εργασίες απολύμανσης , απεντόμωσης και μυοκτονίας που είναι απαραίτητες για την υγιεινή του κτιρίου αλλά και των διαμερισμάτων.
Οι απολύμανση γίνεται σε χρονικά διαστήματα εξάρσεις όπως είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο.
Οι εργασίες απολύμανσης γίνονται από έμπειρο προσωπικό και συνοδεύονται πάντα από επίσημη πιστοποίηση χρήσης των φαρμάκων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο που πρέπει να γίνονται οι εργασίες απολύμανσης.